Ejendoms-
selskaber

Vi samar-
bejder med ejendoms-
selskaber i hele landet

Pålidelighed er et nøgleord i samarbejdet mellem Sky-Work og ejendomsselskaber over hele landet, og vi kan både levere en fleksibel og fast aftale eller samarbejde ”fra gang til gang”.

Hos os er en aftale en aftale. Vores relation bygger på gensidig tillid og høj kvalitet, og det betyder, at vi i mange tilfælde ”kun” får tilsendt en adresse og en opgave, og så hører kunden først fra os igen, når opgaven er løst. Vi er med andre ord en selvkørende og løsningsorienteret samarbejdspartner, som holder, hvad vi lover uanset placering, opgave eller omfang.

Samtidig anerkender vi også behovet for tæt sparring og løbende opfølgning.

Vi bistår også med rådgivning om både anvendelsen af rope access og løsninger inden for:

 

  • Montage (vinduer, døre, altaner)
  • Vindues- og facaderengøring
  • Fugearbejde
  • Facaderenovering
  • Opsætning og rengøring af skilte

Opgaver, vi har løst

Vi løser opgaver i alle størrelser og sværhedsgrader – i hele Danmark
Vinduespolering på Axel Tower20190627014848
Udskiftning af glas i loftslamper20190207003240
Udskiftning af loft ved rulletrappe20190108233705
Inspektion af gammelt tag20181218192755
Beklæde elevatortårn20170714142137