Montering af stålkonstruktion

Montering af stålkon-
struktion

Montering af stålkonstruktion i ATEX-område

Produktionen på AAK skulle udvides med flere m2 dæk i de forskellige terrænhøjder i hal 212. Dette skulle ske, således at hallen kunne facilitere mere maskineri og bidrage til at optimere produktionen.

Hos Sky-Work blev vi hyret ind til at hjælpe smedevirksomheden HSM med at montere stålkonstruktionen under fuld produktion. Dette betød, at arbejdet skulle udføres i et ATEX-område. Dette er en klassifikation på et eksplosionsfarligt område, hvor klassifikationen kommer sig af de aktiviteter, AAK udfører i hallen. I ATEX-områder er der særlig restriktioner til udstyr, da der ikke må være risiko for at skabe gnister eller varme. Dette betyder, at konventionelt elværktøj ikke har adgang i området. Der skal derfor planlægges nøje, som man ikke fortænker sig og vil løse opgaven, som man plejer.

Sådan løste vi opgaven

HSM har længe overvejet et stillads til at løse netop denne opgave. Men opgavens natur er slet ikke til klare fra et stillads. Det er svært at flytte tunge og lange stålbjælker ind igennem et stillads, som tilmed skal kunne bære tunge byrder.

Derfor kontaktede HSM Sky-Work og forhørte sig, om vi havde en løsning, der kunne lade sig gøre inden for den stramme tidsplan, opgaven var estimeret til. Det havde vi bestemt. I stedet for et stillads, der ville fylde hele rummet op, monterede vi en 2×12 m stålskinne i loftet. Deri blev vores særlige skinne til Rope Access eftermonteret, således at både byrder og teknikere havde fri adgang til hele tomrummet – kun via reb og talje. Derfra har man fri adgang til alle samlinger og bjælker, der skulle monteres.

Montagen startede ved det nederste nye dæk og tog hurtigt fart opad og endte fire etager oppe. Alle de forskellige dæk blev samlet med alt fra mindre bjælker til bjælker på 500 kg., og alt blev samlet efter anvisningerne og efterspændt under montagen. Da de fire etager var færdige, gik det videre med en lang trappe, og helt øverst under produktionens tag sluttede projektet af med den sidste platform, som skulle være support for en stor snegl og toppen af en Ritler.

Projektet forløb sig henover 16 meget varme dage i den fuldt producerende hal. Den stramme deadline for montagen blev overholdt, og hvem ved, om det havde kunne have ladet sig gøre fra stillads. Vi ved godt, hvad vi hos Sky-Work tror.