Nedtagning af facadeskilte

Nedtagning af facade-
skilte

Nedtagning af facadeskilte på Rosengård-
centret

Rosengårdcentret i Odense havde brug for hjælp til at nedtage to store facadeskilte, som skulle afmonteres. I denne omgang var der tale om et samarbejde mellem kran og rope access. Planen var, at Sky-Work stod for al afmontering af skiltene, som kranen så løftede ned.

Dermed blev den dyre drifttid på kranen minimal til gavn for både økonomi og miljø.  I alt var der 34 store facadebogstaver, der skulle afmonteres og fjernes. Det blev klaret på en formiddag i samarbejde med kranen.

Herefter stod Sky-Work først for at rense væggen og det efterfølgende malerarbejde, så den var klargjort til opsætning af et nyt skilt.