Vinduespolering på Aarhus havnefront

Vinduespolering på Aarhus havnefront

Bestsellers nyopførte kontordomicil i Aarhus skulle have vasket vinduer. Det var en mere udfordrende opgave end mange andre bygninger, da kontorkomplekset består af en række forskellige bygningskroppe, der både ligge forskudt i forhold til hinanden og er forbundet af forskellige udearealer. Dette vanskeliggør adgangen til vinduerne, så man effektivt kan rengøre dem.

Opgaven skulle løses på et døgn. Derfor samarbejder Sky-Work med LS Service – Vinduespolering om at løse opgaven. I praktisk betød det, at Sky-Work rengjorde de højtplacerede og sværeste tilgængelige vinduer, mens LS Service tog sig af de øvrige vinduer ved brug af en lift. Vi fik dermed hurtigt løst opgaven på den mest effektive måde og inden for tidsrammen på en arbejdsdag.