IRATA-certificering

IRATA står for Industrial Rope Access Trade Association

Det er en non-profit, global klatreorganisation. IRATA blev stiftet i Skotland i byen Aberdeen med formålet om at sikre det højest mulige niveau inden for sikkerhed i verden, når det kommer til rope access, også kendt som arbejdsklatring. Organisationen har i dag over 400 medlemsfirmaer, som kommer fra mere end 65 forskellige lande. Der er således tale om en verdensomspændende organisation, og dens sigte er altså at opretholde standarden for rope access. Det bliver gjort på forskellig vis, såsom ved at dele ud af viden om sikkerhed og ved at kommunikere med Arbejdstilsynet herhjemme i Skandinavien. Hver enkelt verdensdel er blevet delt op i hvert sit område, som bliver kaldt RAC’er (Regional Advisory Committees), da man på den måde nemmere kan danne sig et overblik over medlemsfirmaerne i de forskellige lande.

Du kan her i artiklen læse meget mere om IRATA-certificeringen, såsom hvad den dækker over, og hvad den kræver. På den måde kan du forhåbentlig blive meget klogere på IRATA samt sikkerhed i forbindelse med rope access.

 

Teknikercertifikat til arbejdsklatrere

IRATA-certificeringen er ganske kort fortalt et teknikercertifikat, der bliver uddelt til den specifikke person, som skal udføre en given arbejdsopgave med rope access-metoden. Rope access er en særlig teknik, hvor man får adgang med reb til blandt andet erhvervs-, arbejds- eller industriklatring. Der findes i dag mere end 30.000 klatrere, der er uddannet inden for rope access, og disse har alle taget en IRATA-uddannelse, hvorfor de altså har en IRATA-certificering. Rope access er ikke helt så udbredt herhjemme i Danmark sammenlignet med lande som England for eksempel, hvor kommunerne benytter sig af denne metode i deres arbejdsgang. Der er mange fordele ved rope access, såsom at man kan opnå tidsmæssige samt økonomiske besparelser. Ydermere er det en yderst sikker metode at anvende for håndværkerne, der står over for en given arbejdsopgave i højden. Rope access er således et godt og sikkert alternativ til de mere traditionelle metoder med stilladser, kraner eller lifter.

 

Hvad er et IRATA-firma?

Der er mange, der ikke kender forskellen på en IRATA-tekniker og et IRATA-firma. En IRATA-tekniker er som nævnt den person, der er har fået teknikercertifikatet, mens et IRATA-firma er det firma, der udgør et implementeret system, der sikrer, at de ansatte følger de rette procedurer inden for sikkerhed. Der findes to forskellige typer af medlemsfirmaer, henholdsvis de operative firmaer og træningsvirksomhederne. De operative firmaer har implementeret et samlet og komplet system med henblik på at opnå højst mulig sikkerhed inden for rope access. Ydermere indrapporterer disse operative firmaer både hændelser og arbejdstimer til IRATA. På den måde kan organisationen nemmere udarbejde blandt andet statistikker for på den måde løbende at kunne optimere deres arbejde. IRATA udfører hvert eneste år den såkaldte WASA, som står for Work And Safety Analysis. Denne analyse tager afsæt i de operative firmaers indberettede data, og ud fra dette udarbejder IRATA en rapport, hvori der bliver redegjort for rope access’ sikkerhed som metode. Skulle der ske en hændelse, som IRATA mener, at hele klatresamfundet bør kende til, da det ellers potentielt kan få alvorlige følger, udarbejder en IRATA-audit en Safety Bulletin. Foruden de operative firmaer findes der som sagt også træningsvirksomhederne. Disse virksomheder har certifikat til at uddanne nye IRATA-teknikere på både level 1, 2 og 3.

 

Opnå en større forståelse for erhvervsklatring

IRATA-kurser omfatter tre forskellige niveauer eller levels. Når du får IRATA-certifikatet, betyder det, at du får en bedre og større forståelse for, hvad det egentlig vil sige at arbejde i højden på en sikker måde. Det betyder, at du blandt andet får kompetencer i at befærde dig sikkert i højden, hvad end du benytter et rope access-, et faldsikrings- eller et støttesystem. Du lærer desuden i kurset, hvad rope acces egentlig vil sige, og hvad forskellene på de forskellige systemer er. Ydermere får du masser af viden om, hvornår samt i hvilke sammenhænge man kan bruge disse forskellige former for arbejdsmetoder. Kurset tager fem dage, og indholdet varierer efter, hvilket niveau eller level du ønsker at opgradere til. Skal du for eksempel opgradere til niveau 2 eller 3, er det en smule dyrere, eftersom der skal bruges flere ressourcer på blandt andet administration og eksaminatorer. I det følgende vil vi gennemgå, hvad de forskellige levels indebærer.

 

Det lærer du som IRATA-tekniker på level 1 og 2

Er du på level 1 som IRATA-tekniker, er du certificeret til at kunne løse og udføre opgaver fra reb, men du skal dog være under supervision af en IRATA-tekniker, der har certifikat inden for level 3. Herudover er du certificeret til at hjælpe med rigningen, og du har ydermere det fulde ansvar for det udstyr, du selv anvender. På level 1 får du desuden den grundlæggende og basale viden, der findes om blandt andet redning og hejsesystemer. Ønsker du at opdragere til level 2 som IRATA-tekniker, vil det sige, at du nu er i stand til at udføre væsentligt mere komplekse og dermed sværere opgaver. Dog bør du også her være opmærksom på, at arbejdsopgaverne skal udføres under supervision af en IRATA-tekniker, der har bestået level 3-kurset. På level 2 får du altså en bredere og større forståelse for de enkelte arbejdsopgaver, og ud over det lærer du en masse om arbejdsmetoden rope access samt forskellige redningsscenarier. Inden du må gå op til din eksamen i level 2, er der en lang række krav, du må opfylde. Disse omfatter blandt andet, at du som minimum skal have 1000 timer som level 1-tekniker, og ud over det skal du have minimum et års erfaring. Dette skal du fremvise med en logbog ved kursets start. Du vil dog også blive godkendt til en eksamen, såfremt du har udført minimum 15000 arbejdstimer i et andet system såsom ARAA, FISAT, SPRAT eller SOFT. Disse er alle godkendte systemer med to reb.

 

Bliv uddannet supervisor på level 3

På level 3 som IRATA-tekniker er du certificeret til at stå for den komplette sikkerhed under hele arbejdsprocessen, og du er således uddannet til at måtte supervisere. Det betyder, at du tager det samlede ansvar for sikkerheden under hele opgaven, hvilket omfatter forskellige delelementer. Du er blandt andet uddannet til at skrive og forstå sikkerhedsdokumenter, du kan stå for toolbox-talken, opsætte rednings-setuppet, sørge for, at udstyret er sikkert at anvende, godkende rigninger og så videre. Samlet set er det dit ansvar som IRATA-tekniker på level 3, at medarbejderne føler sig sikre. Inden du kan blive godkendt til en eksamen i level 3, er der naturligvis også en række krav, du er nødsaget til at opfylde. Først og fremmest skal du som minimum have arbejdet 1000 timer på level 2 og desuden have et års erfaring som tekniker på level 2. Du skal ligeledes her kunne fremvise en logbog ved kursets start, der bekræfter dette. Der findes dog også her en genvej for dig til at nå til level 3, og det er ved, at du som minimum har haft 25000 arbejdstimer i en tidsperiode på over to år i et andet system, f.eks. SOFT, FISAT, SPRAT eller ARAA, samt en to dages eksamen.

 

Hold dig opdateret med en refresher-træning

Med et IRATA-certifikat skal du løbende holde dig opdateret, og det gør du ved deltagelse i de såkaldte refresher-træninger. Du skal deltage i denne træning, såfremt du ikke har udøvet rope access arbejdsmetoden i et halvt år. Træningen varer dog kun en enkelt dag, hvorfor det burde være rimeligt overskueligt for alle at deltage i, og derudover er det en god måde at få genopfrisket de forskellige teknikker på. Træningen er udarbejdet efter det niveau, du befinder dig på, og ud over at få genopfrisket teknikkerne svarende til dit niveau, får du desuden en komplet opdatering om, hvad der er sket inden for rope access branchen. Det særlige ved denne branche er nemlig, at der konstant sker nye ting, såsom at der bliver opfundet nye skinnesystemer, og det er derfor essentielt, at man sørger for at holde sig opdateret. Det kan også være, at der er kommet ny viden eller nye oplysninger angående redningsmetoder eller omkring sikkerheden ved at anvende de mange forskellige systemer. Der er således god grund til, hvorfor det er afgørende, at man får øvet sine teknikker gennem rope access, men at man samtidig holder sig opdateret løbende i forhold til, hvad der sker inden for branchen.

 

IRATA stiller høje krav til udførelse, udstyr og sikkerhed

Når man udfører forskellige opgaver i højden, benytter man naturligvis reb, hvilket vil sige, at man hænger i et reb med sin krops fulde vægt, mens man er fuldt koncentreret om det arbejde, man skal udføre. Der kan naturligvis være mange farer forbundet med denne type arbejde, og blot en enkelt fejltagelse kan vise sig at have fatale konsekvenser. Det har betydet, at man tidligere ikke har accepteret denne metode, men med IRATA’s fremkomst har dette ændret sig. IRATA har nemlig lykkedes med at udvikle denne metode og dermed skabt sit helt eget fag, hvor der bliver stillet høje krav til både udførelse, udstyr samt sikkerhed. Der er mange fordele ved arbejdsklatring, da det er en enkel og fleksibel metode, som samtidig er utrolig effektiv. Herudover er den pladsbesparende sammenlignet med de mere traditionelle metoder, hvor man anvender stilladser, lifter eller kraner. I stedet skal man her blot benytte reb samt kende til teknikkerne, hvorefter der hurtigt kan opsættes rebsystemer i henhold til den specifikke arbejdsopgave.

 

Arbejdsklatring kræver mange års erfaring

Arbejdsklatring kræver naturligvis masser af erfaring, da det ellers kan få fatale følger. Det betyder, at der stilles store krav til både klatrerens, men også de andres sikkerhed på det sted, hvor opgaven skal udføres. Det er en bred vifte af opgaver, der kan blive udført ved hjælp af arbejdsklatring, og man bør altid være særligt opmærksom på arbejdets udførelse og planlægning samt have øje for detaljerne ved bygningen. Det gør sig især gældende, såfremt arbejdet foregår på gamle bygninger midt inde i centrum af en større by. Med et IRATA-certifikat får du en bred forståelse for, hvad arbejdsklatring indebærer, og hvorfor det er vigtigt, at man tager denne arbejdsmetode alvorligt –særligt når det gælder sikkerhed. Kurset hjælper dig nemlig med at arbejde mere sikkert, uanset hvilket system du bevæger dig i. Ydermere lærer du om, i hvilken sammenhæng metoden skal anvendes, samt hvilke systemer der vil være mest hensigtsmæssige at benytte i den givne situation. Som IRATA-tekniker får du kort sagt den nødvendige viden, for at du kan udføre en opgave hurtigt og effektivt, samtidig med at du hele tiden føler dig sikker.

 

Få nemmere adgang til utilgængelige steder

Arbejdsklatring giver dig altså mulighed for at få nemmere adgang til steder, der ellers lader til at være utilgængelige. Det betyder, at du blandt andet kan klatre diskret og hurtigt rundt på broer, høje bygninger og vindmøller via forskellige rebteknikker. Herudover benytter man også arbejdsklatring i forbindelse med arbejde på boreplatforme, siloer, elevatorskakte, tagkonstruktioner, terminalbygninger, sportsarenaer, skorstene og så videre. Når man arbejder disse steder, siger det sig selv, at det kræver erfaring og uddannelse, og det er IRATA netop i stand til at give dig. Det særlige ved IRATA er, at dens guidelines og kurser er godkendt i stort set alle dele af verden, og ud over det bruges IRATA overalt i energisektoren. Med et IRATA-certifikat er man i stand til at dokumentere, at man er uddannet til at udføre en given arbejdsopgave i højden i overensstemmelse med en bestemt standard. På den måde bliver sikkerheden altså højnet i det arbejde, man skal udføre, og ud over det giver det dig mulighed for at udføre kvalitetskontrol. Ydermere har du med et IRATA-certifikat mulighed for at dokumentere over for andre, at det udførte arbejde lever op til en vis standard, og alt desuden foregår helt efter bogen.

 

Fordelene ved et IRATA-certifikat

IRATA-certificeringen er altså din garanti for, at du følger samtlige regler inden for rope access, både når det kommer til sikkerhed, faldsikring og systemer. IRATA er som sagt netop blevet grundlagt med henblik på at sikre, at sikkerheden bliver opretholdt ved erhvervsklatring, og det gælder både for kunder, arbejdsgivere og naturligvis for klatrerne selv. Ud over det er IRATA den førende organisation, når det gælder erhvervsklatring, hvilket betyder, at et certifikat herfra er et bevis på, at kursisterne er opdaterede i forhold til praksissen inden for faldsikring og redningsmanøvre. Dette er samlet set med til at højne sikkerheden, hvilket er altafgørende, når man skal udføre arbejdsopgaver i højden.